The Missing Link Company (landelijk)

MANAGER AFDELING ICT NETWERK / MT -LID

Als ICT lijnmanager was ik inhoudelijk en budgettair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het optimaal functioneren van het TMLC netwerk op de locaties in Groningen en Amsterdam.

The Missing Link Company